Liên hệ

Konklor Hotel
38, Bắc Kạn, Phường Thắng Lợi, Thành Phố Kon Tum, Kon Tum
Điện thoại: 02603861555