Khách sạn Konklor cập nhật địa chỉ và mã vùng điện thoại

Ngày đăng: 20-09-2017 | Lượt xem: 2306

Hiện tại, khách sạn Konklor đã cập nhật địa chỉ mới và mã vùng điện thoại. 

KHÁCH SẠN KONKLOR

Add: 38 Bắc Kạn, P. Thắng Lợi, T.P Kon Tum  Tel:  02603 861 555  •Web: www.konklorhotel.vn  •Email: konklorhotel@gmail.com

HOTLINE

02603.861.555

KHÁM PHÁ

Nhà thờ Gỗ Kon Tum

Hoạt động đốt lửa trại,sinh hoạt văn nghệ cùng các văn hóa nghệ thuật, mang đậm chất Tây Nguyên ...

Cầu treo Kon Klor

Hoạt động đốt lửa trại,sinh hoạt văn nghệ cùng các văn hóa nghệ thuật, mang đậm chất Tây Nguyên ...

Thác Pa Sỹ

Hoạt động đốt lửa trại,sinh hoạt văn nghệ cùng các văn hóa nghệ thuật, mang đậm chất Tây Nguyên ...

Núi Ngọc Linh

Hoạt động đốt lửa trại,sinh hoạt văn nghệ cùng các văn hóa nghệ thuật, mang đậm chất Tây Nguyên ...

Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Hoạt động đốt lửa trại,sinh hoạt văn nghệ cùng các văn hóa nghệ thuật, mang đậm chất Tây Nguyên ...